The only food trays manufacturer
with ISO 5, Cleanroom Class 100 facilities in Malaysia
Eng
Eng  |  Thai
The only food trays manufacturer
with ISO 5, Cleanroom Class 100 facilities in Malaysia

ความสามารถและบริการ

เราทำงานอย่างไร

เราสามารถช่วยคุณออกแบบถาดที่ดีที่สุด สำหรับใส่งานของคุณ โดยแบบภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รวมไปถึงการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมกับงานของคุณ จากนั้นขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง CNC คุณภาพ ขึ้นรูปถาดจากแรงดันอากาศด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และจัดทำตัวอย่างให้กับคุณ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า ถาดที่ออกแบบมา เหมาะสมกับงานขิงคุณจริง ๆ
แนวคิด
การผลิต

ความสามารถและบริการ

เราทำงานอย่างไร

เราสามารถช่วยคุณออกแบบถาดที่ดีที่สุด สำหรับใส่งานของคุณ โดยแบบภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รวมไปถึงการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมกับงานของคุณ จากนั้นขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง CNC คุณภาพ ขึ้นรูปถาดจากแรงดันอากาศด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และจัดทำตัวอย่างให้กับคุณ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า ถาดที่ออกแบบมา เหมาะสมกับงานขิงคุณจริง ๆ

แนวคิด
การผลิต
การออกแบบแม่พิมพ์ และ ขึ้นรูปแม่พิมพ์

แม่พิมพ์ตัวอย่าง ในระหว่างออกแบบ ก่อนการเริ่มผลิตจริง

การทดลองผลิตงานโดยใช้แม่พิมพ์ตัวอย่างสำหรับทำตัวอย่างถาด ก่อนส่งให้คุณเพื่อให้มั่นใจว่างานที่ได้ตรงกับความต้องการของคุณ

แม่พิมพ์ตัวอย่าง ในระหว่างออกแบบ ก่อนการเริ่มผลิตจริง

การทดลองผลิตงานโดยใช้แม่พิมพ์ตัวอย่างสำหรับทำตัวอย่างถาด ก่อนส่งให้คุณเพื่อให้มั่นใจว่างานที่ได้ตรงกับความต้องการของคุณ

แม่พิมพ์ตัวอย่าง ในระหว่างออกแบบ ก่อนการเริ่มผลิตจริง

การทดลองผลิตงานโดยใช้แม่พิมพ์ตัวอย่างสำหรับทำตัวอย่างถาด ก่อนส่งให้คุณเพื่อให้มั่นใจว่างานที่ได้ตรงกับความต้องการของคุณ

THERMOFORMING PROCESS
การล้าง และห้องคลีนรูม คลาส 100

การล้าง และห้องคลีนรูม คลาส 100


เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพ